top of page

שיפוץ דירה בעיר

זוג שילדיו עזבו את הבית, ביקשו להפוך את הדירה בה חיו מזה 25 שנים- למקום בו יוכלו לפרוש בנוחות. כמו כן ביקשו לוודא כי יישאר מקום לאירוח ארוחות משפחתיות גדולות, ולכלול יחידה לאירוח הילדים, אם ישארו לישון. התוצאה משרתת את כל דרישותיהם , ומפיקה את המירב מהדירה בת 72 מ"ר. 

לצפיה בפרויקטים נוספים

bottom of page