top of page

תוספת לבית קיים

שיפוץ לחיבור בין שתי קומות קיימות, באמצעות מהלך מדרגות פנימי. התכנון עסק בשימור האור הטבעי ונופי הגינה, תוך הענקת פרטיות והגנה ממזג האוויר.

לצפיה בפרויקטים נוספים

bottom of page